Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40® VEEL LEVEN over NIETS.

Don Pedro, bemint1'*8 ' behalven itilin ' dat z7 Benedicto

Leonato. o Prins, wanneer bet verftand en het bloed ia een zo teder lichaam tegen eikanderen ftryden.dan vinden wy wel tien voorbeelden tegen een,dat het bloed de overhand heeft. Ik ben bekommerd over naar, en ik heb billyke rede daar toe; dewyl ik haar oom en voogd ben. 3 DonPedro.

tJZn Te5fchlC WCl' dat zy ha8re ,iefde 3™ m» hefteed had ; ik zou alle bedenkelykheden ter zyde gefteld en haar tot myne wederhelft gekozen hebben. Ik bid u, geef 'er Benedicto kennis van . en hoor eens wat hy zal zeggen.

Leonato. Dunkt het u , dat dit goed zou weezen ?

Claudio. Hero denkt, dat zy het voorzeker zal befterven; want zy zegt, dat zy fterven zal, indien hy haar niet bemint, en dat zy veeleer zal fterven dan haare liefde bekend maaken; en wanneer hy om haar aanhoud, zal zy liever fterven dan één oogenblik afftaan van haare gewoone dwarsdryvery.

Don Pedio, Zy doet wel; want zo zy hem haare liefde aanbood, zou het zeer ligt kunnen gebeuren, dat by die verfmaadde; want hy is, gelyk gy allen weet van een' zeer verachtenden aart.

Cla udio. Hy is anders een zeer knap man.

Don Pedro. Hy heeft inderdaad een goed uiterlyk voorkomen.

Claud to.

Voorzeker, en hy is, myns oordeels, zeer verftandig.

Don

Sluiten