Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M L T S P 1 L. AOt

Don Pedro. Hy geeft inderdaad verfcheidene blyken van eer. vlug vernuft.

Leonato. En ik houd hem ook voor dapper.

Don Pedro. Zo dapper als Heitor, dat verzeker ik u; en m gevallen van gefchil kan men met recht zeggen, dat hy verftandig handelt; want hy vermyd die met groote omzichtigheid , of neemt die op met eene Christelyke vrees.

Leonato. Indien hy God vreest, moet hy voorzeker vreede zoeken te houden, en wanneer hy genoodzaakt is dien te verbreeken, moet hy niet dan met vreezen en beeven tot een gefchil overgaan.

Don Pedjo. Zo doet hy ook, want de Man vreest God, of fchoon het zo niet fchynt uit hoofde van zyne luchtige boertery&n. Wel, ik ben waarlyk verlegen over uwe Nicht; willen wy Benedicto gaan opzoe. ken, en hem haare liefde bekend maaken? Claudio.

o Neen, Prins, zeg het hem nimmer. Laaten wy liever dien band door goeden raad verbreeken. Leonato. o, Dat is onmooglyk, eer zal haar hart breeken.

Don Pedro. Nu , wy zullen uit uwe Dochter meer daarvan hooren; Iaat het ondertusfchen maar wat bekoelen. Ik houd veei van Benedicto, en ik zou wel wenfchen , dat hy zich zeiven eens bedaardelyk onder» zocht, en te recht begreep hoe weinig hy zulk eene braave Juffer verdient.

Leonato. Kom, Prins, willen wy gaan»1 Het middagmaal is gereed.

Cc Claw-

Sluiten