Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b l ar s r x l. w derde bedryf.

EERSTE TOONEEL. Het Totneel verbttli den Tuin van LeotutU

HllO, MilSllITi, ÜIIULl.

Hao.

Mvne lieve Margareta, loop gy eens naar myne kamer, daar zult gy myne Nicht Beatr.ee vinden fpreeken met den Prins en Claudio; luifter haar■ 1W in het oor, dat ik met Urfula in den tuin wandel, cn dat ons gefprek enkel over haar is; zeg, dat gy ons beluisterd hebt, en dat zy ftil moet weg(luiperi in het prieel , daar de caprifohebladen , door de zon groot gemaakt, de zon den doortogt beletten, even als gunftelingen , die door Vorften trotfeh gemaakt, hunnen hoogmoed aanwenden tegen de maet, welke denzelven eerst deed ontftaan ; dan zal zy zich daar verbergen om ons gefprek te b* luisteren; dit is uwe post; voer die wel uit,en laat ons alleen,

MaroaritaIk zal maaken, dat zy terftond komt, dat verzw ker ik u. (Zy vertrekt.)

Hero.

Nu Urfula, wanneer Beatrice komt, dan moet ons géfprek, onder het op en nederwandelen van deeze laan , enkel over Benedifto zyn; zohaast k hem noem laat het dan uwe zaak zyn hem meer e nrvzen dan ooit eenig man verdiende. De inhoud van myn gefprek zal zyn, dat Benedicto krank is "n ÏÏSHe voor Beatrice; de listige pyl ™ Cupido . die enkel door hooren zeggen wond, is van deeze ftof gemaakt. (Beatrice komt op bet tooneel, en teopt ftil naar bet prUel.) Begin nu; zie eew

Sluiten