Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*o« VEEL LEVEN fivii NUTS.

hoe Beatrice even als eene kievit by den erond langs kruipt om ons gefprek te beluisteren.

UlSULl.

Het grootst vermaak in het hengelvisfchen is wanneer men den visch met zyne gulden riemen den zilveren ftroom ziet klieven,en het bedrieglyk aas greetiglyk binnenflikken; dus hengelen wy nu ook om Beatrice,die thans onder het caprifoliedak legt nedergedoken. Wees maar niet bezorgd voor myne rol in onze zaamenfpraak.

Hero.

Laaten wy dan wat digt by haar gaan, opdat haar oor niets verlieze van het fchynzoet aas, dat wy haar voorleggen.— Neen, waarlyk , Urfula, zy is te ipytig; ik ben verzekerd, dat zy zo fchuw en wild van aart is als een fteenvalk.

Uisvla.

Maar weet gy zeker, dat Benedicto zo zeer ot> oeatrice verliefd is.

Hebo.

Zo zeggen de Prins en myn nieuwverloofde Bruidegom.

Ursul a.

En hebben zy u gelast haar zulks te melden. Mevrouw *

Hebo.

Zy hebben my verzocht.dat ik haar daarvan zon kennis geeven; doch ik heb hen zoeken te o verreeden , dat zy , zo zy waarlyk vrienden waren van Benedicto , hem zouden raaden zyne genegenheid tegen te gaan, en nooit eenige kennis daarvan aan Beatrice te geeven.

Uesula.

Waarom hebt gy dat gedaan ? Verdient die Heer niet een zo gelukkig bed als ooit doer Beatrice zal baflapen worden f

Hzao.

• Ik zwoer by den God der liefde, dat by alle*

ver-

Sluiten