Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai* VEIL LEVEN over NUTS.

Leonato. Inderdaad, hy fchynt jonger dan te vooren, na het befcheeren van zyn' baard.

Don Pedro. En hy beftrykt zich met ziveth j kunt gy hem aan die lucht opipeuren ?

Claudio. Ja, dat tekent genoeg; de goede jongen is verliefd.

uoh tedro.

Zyne zwaarmoedigheid is het kennelyktt teken.

Claudio. En was hy wel ooit te vooren gewoon zo dikwyls zyn aangezicht te wasfchen ?

Don Peoro. Of, dat meer is, zich te blanketten? Ik heb ook al gehoofd, wat zy deswegens van hem zeggen. Claudio.

En dan zyn altoos boenende geest, die nu in eene citherfnaar gekropen is , en door vingergree*

pen gcregccru wura

Don Pedro. Waarlyk ,dat geeft niet veel goeds voor hem te kennen. Kortom, hy is verliefd.

Cl aud i o. En ik ken haar, die op hem verliefd is.

Don Pedro. Die zou ik ook wel willen kennen ; want ik ben wel verzekerd, dat zy iemand is, die hem niet kent. Claud i o. Noch zyne flechre hoedanigheden; en die echter, in weêrwil van dit alles, om hem van liefde fterft. Don Pedro. Zy zal met haar aangezicht om hoog begraven worden.

Benedicto. Maai dit is geen tovermiddel voor de tandpyn. (Tegen Leonatt.) Oude Heer, wees zo goed van met my ter zyde te gaan,ik heb agt of negen wyze

woor.

Sluiten