Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s L r S P E L. 413

woorden bedacht, die ik u gaarne wilde mededee. len ■ en die deeze loshoofden niet behoeven te hooren. (Bencditto vertrekt met Leonato ) Don Pedro.

Ik durf myn leven verpanden, dat het ii om met hem over Beatrice te fpreeken.

Claudio.

Voorzeker. Hero en Margareta, hebben intus» fchen haare rol gefpeeld met Beatrice; en nu zullen die twee beeren eikanderen niet meer byten, wanneer zy bySen komen,

DERDE TOONEEL. Don Pedro, Claudio, Don Joan.

Don Joan. Myn Vont en Broeder, God behoedt u.

Don Pxdro. Goeden dag, Broeder.

Don Joan. Indien het u gelegen kwam , zou ik u wel eens willen fpreeken.

Don Pedro. In het geheim t

Don Joan. Indien het u behaagde; hoewel Graaf Claudio mag het wel hooren; want hetgeen, waarover ik u wilde fpreeken, gaat hem aan.

Don Prdro» En wat is dat » •

Don Joan, {tegen Claudio.) Is uwe Edelheid van voorneemen morgen te trouwen 1

Don Prdro; Gy weet immers, dat dit zyn voorneemen is.

Dos

Sluiten