Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S F È L. 4i7

komen; gy word bier gekeurd voor de incapabelftê en bekwaamde man om Kaptein van de wachts te weezen, en daarom zult gy de lantaren draagen,dit is uwe post; gy zult alle waagbonden comprehendeeren; en in 's Prinfen naam allo menfchen ftaande houden.

Tweede Wacht. Maar als zy nu niet willen blyven ftaan f Dooberet. , Welnu, houd 'er u dan niet mede op, maar Iaat hen loopen; en roep dan terftond allen de wachts byêen, en dank God, dat gy van een' fchurk verlott zyt.

V e b o e s.

. Als hy niet wil blyven ftaan, wanneer het hém geboden word, dan is hy geen onderdaan van den Prins.

Doobebbv. , Wel gefproken; en zy hebben met niemand te doen dan met de onderdaanen van den Prins; en. daarom zult gy op ftraat geen gerucht hebben te maaken , want bet is vol/trekt tolerabel , dat de wachts op ftraat ftaan tê babbelen en ie praaten, en dat kan onmooglyk geleden worden.

Tweede Wacht. Wy zouden veeleer ilaapen dan praaten; wy wee» ten wel wat een Wacht doen moet.

DOGIJIIt,

Bravo, gy fpreekt als een bevaren en zeer ftllle wacht; want ik kan .niet zien, dat ilaapen eenig leed kan doen ; als gy maar oppast, dat uw geweer niet geftolen word ;nu, gy moet aan de deuren van alle bierhuizen roepen , dat degeenen, die dronken zyn , naar bed moeten gaan.

Tweede Wacht.

Maar, als zy dit nu niet willen doen t

D o o b e b b y.

Wel, laat bes dan zitten tot zy weder nuchter

Dd zyn,'

Sluiten