Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

410 VEEL LEVEN over NIETS.

VYFDE TOONEEL.

Borachio, Conrado, de Wachten, (van verre,)

Borachio. Hola, Cónrado.' •—

de Wachten, (ter zyde.) Stil, verroert u niet.

Borachio. Conrado, zeg ik.

Conrado. Alhier, Man, ik ftaa aan uw' elboog.

Borachio. Waarachtig; en myn elboog jeukte; ik dacht wel, dat het fchurft daarop volgen zou.

CoN r ad o. Ik blyf u een antwoord daar voor fchuldlg; gaa intusfchen nu maar voort met uwe vertelling. Borachio. Kom dan hieronder deezen luifel, want hetftof regent, en ik zal, even ais een rechte dronkaart, u alles vertellen.

De Wachten, (ter zyde') Daar is onraad , Vrienden , maar hóud u nog maar wat ftil.

Borachio. Weet dan , dat ik duizend ducaaten van Doa Joan gekregen heb.

Conrado. Is het mooglyk.dat een fcbelmftuk zo duur kan zyn

Borachio. Gy behoorde veeleer te vraagen, of een Schelm zo ryk kan zyn ? Want, wanneer ryke Schelmen armen noodig hebben, dan kunnen de armen zo* veel geld bedingen als zy willen.

Conrado, Dat verwondert my.

Bo'

Sluiten