Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ah VEEL LEVEN over NIETS.

Borachio. Neen , zo is het niet; weet dan, dat ik deeze nacht Margareta, de kamerjuffer van Hero, onder den naam van Hero gevryd heb; zy ftond aan het kamervenfter van haare Juffer, en wenfchte my wei duizendmaal goeden nacht. —Maar ik vertel het u niet goed ; —» ik moest u eerst vertellen, dat de Prins, en Claudio, en myn Heer, terwyl de twee eerden door myn' Heer, Don Joan, met voordacht daar geplaatsten vooringenomen waren, van verre in den tuin donden.en deeze minzaame ontmoeting aanfchouwden.

Conrado.

En dachten zy, dat Margareta Hero was ? Borachio.

Twee van hen dachten dit, te weeten de Prins en Claudio; maar myn duivel van een Heer wist wel, dat feet Margareta was; en daaiop is Claudio, gedeeltelyk overgehaald door myn' Heers eeden, gedeeltelyk door de duisterheid van den nacht, die hem misleid heeft, maar voornaamelyk door myne list, die de lastertaal van Don Joan bevestigde, raazende van woede weggegaan; zweerende.dat hy pp het bedemde uur morgen ochtend in de kerk zou komen, en Hero daar te fchande zou maaken in het byzyn van de gantfche vergadering, door het verhaal van hetgeen hy deezen nacht gezien had, en haar zonder man terug zenden.

Eerste Wacht.

Wy beveelen u in 's Prinfen naam, daa. Tweede Wacht.

Roep den Kaptein op; wy hebben hier de allergevaarlykde verraadery ontdekt, die ooit in den flaat heeft plaats gehad.

Eerste Wacht.

En een zekere Fatfoen is onder dat complot; ik ken hem wel, hy draagt een vederbos.

COK;.

Sluiten