Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B l r S f e L. 4*3

Conrado.

Mannen, mannen

Tweede Wacht. Gy zult dien Fatfoen wel moeten aan den dag brengen, dat verzeker ik u,

C o n a a d o.

* Mannen. . . .

Eieste Wacht. Spreek geen woord; wy beveelen u, dat wy u gehoorzaamen , om met ons te gaan.

Borachio, (tegen Conrado.) Wy zullen waarfchynlyk geene onbillyke waar lyken, als wy op de lyst van deeze mannen ftaan. Conrado. Neen, eene waar daar veel vraag naar is, dat verzeker ik u, (tegen de Wachten.) Komt,mannen, wy zullen u gehoorzaamen.

ZESDE TOONEEL.

Eet Tooneel verheeld de kamer van Hero in iet buit van Leonato.

Hero, Maroareta, Urswla.

Hebo.

Lieve Urfula, maak myne Nicht Beafrlce Wakker , en verzoek haar, dat zy opftaa.

Ursula. Ik zal, Mevrouw.

Hero.

En zeg haar, dat zy bier kom.

Ursula. Zeer wal, Mevrouw. (Urfula vertrekt.)

Maroareta. Waarlyk, Mevrouw, my dunkt, dat uwe andero kraag beter zou zyn. h sro.

Sluiten