Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4U VEEL LEVEN ovrr NIETS,

Hero.

li, neen, Grietje, ik wil deeze aandoen.

Maroareta. Op myne eer die is zo fraai niet; en ik verzeker a, dat uwe Nicht zulks Insgelyks zeggen zal. Hero.

Myne Nicht is zot, en gy niet minder. Ik wil geene andere dan deeze aandoen.

Maroareta. Uw nieuw kapfei bevalt my by uitneemendheid, indien het haair een weinig bruiner was ; en uw kleed is inderdaad van een' ongemeenen fmaak. Ik heb het bruidskleed van de Hertogin van Milano gezien, dat zo boog geprezen word.

Hero.

o, Dat is uitneemend fchoon, naar men zegt. Margareta.

Op myne eer, het is flechts een nachtgewaad in vergelyking van het uwe; het is van gouden geborduurde ftof , opgelegd met zilver , en omzet met paarlen,met lange mouwen,afhangende mouwen, ei? een fleep met blaauwachtig lint omboord; maar wat het net , fierlyk , bevallig, en buitengemeen tatioen betreft, dan is het uwe wel tienmaal fraaijer. Hero.

God geeve.dat ik bét met blydfchap mooge draa. gen; maar myn hart is zeer zwaarmoedig.

Maroareta.

Het zal nog wel zwaarmoediger worden door het gewigt van een* man. "

t. • Hero.

Toei, fchaamt gy u niet ?

__, Margareta.

Waarover, Mevrouw?Om dat ik in eer en deugd *W .ISr,het, büWelyk niet eer'y* *e|fc b7 *>"• SÜ"J1'i " u UW Mnft"»<to gemaal geen eerlyk man behalven het huwelyk? Maar ik denk, onder iw welneemen , dat gy wilde, dat ik gezegd zou

'hén-

Sluiten