Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*8 VEEL LEVEN over NIETS.

zeggen: hy is een oud man, Mynheer, maar waar> achtig zyne zinnen zyn niet zo ftomp ais ik, God help' my, wel zou wenfchen; maar, op myne eer, hy is zo eerlyk als het vel, dat hy tusfchen zyne wenkbraaüwen draagt.

Vergis.

Ja, ik ben, God dank, een eerlyk man, zo eerlyk als'er een leeft, die een oud man is, en niet eer» lyker dan ik.

Dogberrt.

Vergelykingen zyn odoreus; palabrai, buurman Verges.

Leonato. Buuren, gy zyt zeer tedieus.

Do ober ry. Dat belieft uwe Hoogedelheid maar zo te zeggen; wy zyn arme Prinfen dienaars; maar waarlyk als ik zo tedieus was als een Koning, dan zou ik van harte geneigd zyn om dit alles aan Uwe Hoogedelheid te befteeden.

Leonato. Hoe, alle uwe tedieusheid aan my?

DOOBERRY.

Ja, en nog wel duizendmaal meer; want ik hoor vari uwe Hoogedelheid eene zo goede exclamatie alt van iemand in de ftad,en, fchoon ik maar een arm man ben, ben ik echter blyd, dat ik dit hooren mag. Verges.

En ik insgelyks.

Leonato. Ik zou gaarne willen weeten , wat ey my te zeggen had.

Verges.

Kortom, Mynheer, onze wacht heeft deezen nacht, * met except van uwe Hoogedelheids prefentie, een paar fchurken gevat, zo ondeugend als een van lletfina.

Doe-

Sluiten