Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S F E L. ai*

DO ober kt,

Die goede oude man! Mynheer, hy zou praaten zonder ophouden; het is, zoals men zegt; als de jaaren vermeerderen vermindert het verftand; Ood zeeën' ons! het is de pyne waerd' om te zien. . . . Braaf gezegd, buurman Verges; nu, hy is een braat man; wanneer twee mannen één paard beryden , dan moet 'er een achterop zitten ; een eerlyk man, Mynheer, dat is hy op myne eer, zo eerlyk als er ooit een brood gegeten heeft, maar, God zy geprezen, alle menfchen zyn juist niet gelyk, ach . myn arme buurman!

Leonato. Inderdaad, buurman, by fchiet by u te kort.

Doobzery. Dat zyn Gods gaaven.

Leonato. Ik moet u verlaaten.

Dogberrt. Nog één woord, Mynheer; onzo wachten heb. ben inderdaad twee refpechbele perfoonen gevat; en wy wilden die deezen morgen voor uwe Hoogedelheid ten verhoor doen komen.

Leonato. Ondervraagt gy hen flechts, en doet my verflag daarvan; ik heb tegenwoordig grooten haast,gelyk gy wel zien kunt,

DoobrrrT. Het is zeer wel, Mynheer.

Leonato. Laat u een glas wyn geeven eer gvheen gaat;en vaart wel. (Een dienaar komt op bet Tooneel.)

Dl en aar.

Mynheer , men wacht naar u om uwe dochter aan haaren echtgenoot te geeven.

Leonato. Ik zal by ben komen. Ik ben gereed. (Leonato

*"mkt > Do o.

Sluiten