Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4JÖ VEEL LEVEN ovza NIETS.

TWEEDE TOONEEL.

Leonato, de Munnik, Benedicto, Heio, Beateice.

Benedicto. Hoe is het met de Juffer ?

Beateice. Zy is dood, denk ik; ach, Oom / Staa my by. Hero! ach, Hero! Oom! Signor Benedicto! Vader Franciscus I

Leonato. o Noodlot! trek toch uwe fiaande hand thans niet terug, de dood is het beste dekkleed voor haare fchande, dat men zou kunnen wenfchen.

Beateice. Hoe is het, Nicht Hero?

De Munnik. Wees getroost, Mejuffer.

Leonato.' Slaat gy uwe oogen nog op t

De Munnik. Wel ja; waarom zou zy dat niet doen t

Leonato. Waarom? Hoe, zou niet alles, dat op aarde is, haar haare fchande verwyten ? Zou zy ooit die fchande, die in haar bloed is ingevloeid, kunnen ontkennen ? Herleef niet, Hero; doe uwe oogen niet weder open; want, indien ik denken kon,dat gy niet fchielyk zoud fterven, en dat uwe levensgeesten meer vermogen hadden dan uwe fchaamte, dan zou ik zelf, ter vergelding der verwyten, uw leven den laatften flag toebrengen. Bedroefde ik my omdat ik maar één kind had? Was ik daarom misnoegd over de fpaarzaame bedeeling der Natuur ? In u heb ik reeds een kind te veel. Waarom motst ik 'cr een hebben ? Waarom zyt gy ooit bemin.

Sluiten