Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 443

Beatricb. Wel na God vergeev' het my dan.

be ned i cto.

Welke zonde, lieve Beatrice ?

Beateice

Gy hebt my in een gelukkig uur getroffen; ik stond op het punt van te verklaaren, dat ft u beminde.

b e nedicto. Doe dat met geheel uw hart.

Beatric*. Ik bemin u met een zo groot deel van myn hart, dat 'er niets overblyft óm te verklaaren.

Benedicto. Wel aan, beveel maar wat ik voor u does moet.

Beatricb.

Claudio dooden.

Benedicto. Dat niet voor de geheele waereld.

Beatrice. Gy dood my door uwe weigering. Vaarwel.

Benedicto. Staa , lieve Beatrice.

Beatrice. Ik ben weg fchoon * hier ben; daar is geene liefde in u, ik bid u, laat my gaan.

Benedicto.

Beatiioe

Beatrice. Indeidaad, ik wil gaan-

Benedicto. Wy moeten eerft vrienden zyn.

Bea trice. Gy durft zo het fchynt veeleer vriend van my zyn dan myn'vyand bevechten.

Benedicto. Is Claudio dan uw vyand f

Bea-

Sluiten