Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446 VEEL LEVEN over NIETS.

Vz«gz«.

Wel, dat ben ik en myn Collega.

Doo bee1t,

Ja, dat is zeker, het is ons geinhibeerd te esa mineeren.

Kerkdienaar. Maar, wie zyn de misdaadigers , die geëxamineerd moeten worden? Laaten zy voor denRechter komen.

S t adsschout.

Ja recht, laaten zy voor komen. Hoe is uw naam, myn vriend?

Borachio.

Borachio.

Stadsschoutfehryf op, Borachio. En de we, kameraatt

fs Comdo8*" EtómanN'MyDnheer, en myn naam

Stadsschout. Schryf op: de Heer Edelman Courado. Vrienden , vreeft gy God? t » Conrado m Borachio. ja, Mynheer, dat hoopen wy.

Stadsschout.

«..«Th^'r^ a°°pen' dat ^Godvreezen; maar fchryf God eerft, want God verhoede, daj God achter zulke booswichten zou geplaatst worden. . Mannen, het is alreeds gebleken, dat

gy niet veel beter zyt dan valfche fchelmen, en het zal niet vt el fcbeeta, of gy zult binnenkort daarvoor gebxudea worden; wat antwoord ey voor-u. zeiven ? mr ~

Conrado.

Wel, Mynheer,wy zeggen, dat wyhetnietEyn.

Stadss chobt. Dat is een verwonderlyke flimme knaap, dat ver. zeker ik u, maar ik zal hem wel krygen. (Tegen

Bom-

Sluiten