Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44» VEEL LEVEN over NIETS.

Stadsschout. Een zo openbaar fcbelmftuk, als 'er ooit een ba» gaan is.

Dogberrt. Ja by God, dat is het.

Kerkdienaar, Wat nog meer, vriend ?

Eebste Wacht. En dat Graaf Claudio voorgenomen had volgens zyne befchuldiging, Hero te fchande maaken voor de geheele vergadering, en haar niet te trouwen.

Stad»schout4 o Schurk , daarvoor zult gy tot de eeuwige re. demptie verwezen worden.

Kerkdienaar.

Wat meer?

Tweede Wacht. Dat is het ai.

Kerkdienaar. En veel meer, knaapen, dan gy kunt ontkennen Prins Joan is deezen morgen ftil weggevlucht; Hel ro is juift op die wys befchuldigd, en ook op die wys verftoten , en door deeze droefheid op het on. verwachtft geftorven, Mynheer de fchout laaten deeze mannen gebonden, en by Leonato gebraec worden; ik zal vooruit gaan, en hem hun verhoor vertoonen. (Hj vertrekt.)

Dogberrt. Kom, laaten zy gebonden worden. Conrado.

Los, zotskap.

DOCBRRRT.

God bewaar ons' waar is de Kerkdienaar ? Laat hy opfchryven, dat een Amptenaar vari den Prins een zotskap is ; kom, bind hen; gy ondeugende fchelm.'

Ces-

Sluiten