Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45» VEEL LEVEN over NIETS.

VYFDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel is voor bet buis van Leonato.

Leonato, Antonio.

Antonio.

Als gy zo voortgaat, zult gy uzelven om hals brengen ; en het is niet verftandig dus tegen uzelven de droefheid aan te kweeken.

Leonato.

Ik bid u, dat gy uwe raadgeevingen ftaakt, dia even nutteloos in myne ooren vallen als water in eene zeef; geef my geen' raad, noch laat eenig raadgeever mjn oor vermaaken , maar zulk een, wiens rampen met de myne overeenkomen. Breng my een' vader, die zyn kind zo beminde als ik, en wiens vreugde even als de myne vernietigd is, en zeg hem, dat hy van geduld fpreeken moet; meet zyn leed naar de lengteen breedte van het myne, en laat het toon voor toon volkomen met het myne overeenftemmen, als dat tegen dat, en zulk eene droefheid voor zulke, in alle trekken, takken, ge. daanten, en vormen; wanneer zulk een man lacht, en zyn' baard uitftrykt; of roept: weg droefheid,of ha ha1 als hy fteenen moeft; als hy de droefheid met grappen bepleiftert; als hy zyn ongeluk met nachtloopïrs verzuipt, breng hem dan by my, en ik zal van hem geduld inzaamelen. Maar zulk een man is 'er niet; want, broeder, de menfchen kun nen wel raad geeven, en vertroosten, in een leed, dat zy zeiven niet gevoelen; maar, wanneer zy zei. ven het ondervinden, dan verandert hun bedaarde raad in drift,die te vooren geneesmiddelen van woor« den voorfchreef tegen de woede; en de hevigftedol-

hcid

Sluiten