Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 4Sf

ter zyde te ftellen,en met gryze haairen endenlaft des ouderdoms overdekt u te dagvaarden op de kampplaats van een', man; ik zeg u, dat gy myn onfchuldig kind belogen hebt, uw lafter heeft haar het hart doorftoken, en zy legt helaas begraven by haare voorouders, in eene graftombe, daarin nog nimmer eenige oneer geruft heeft, dan de haare, die door uwe fnoodheid is uitgedacht.

Claudio. Door myne fnoodheid!

Leonato. Door uwe fnoodheid, Claudio; dooruwe fnood. heid, zeg ik.

Don Pedeo. Gy fpreekt nist recht oude man.

Leonato. Myn Vorft, myn Vorft! ik zal het hem ten kofte van zyn lyf ftaande houden, zo hy durft; in fpyt van zyne handige verweering, liftigebehandeling, jeugdige jaaren. en bloeijende krachten. Claudio.

Gaa heen, ik wil niets met u te doen hebben. Leonato.

Denkt gy my zo af te wyzen? Gyhebt myn kind gedood maar als gy my dood, jongen, dan zult gy een' man gedood hebben.

Antonio.

Hy moet ons beiden dooden, en die inderdaad mannen zyn; maar dat is niets, laat hy alvoorens eenen dooden; my overwinnen en dood wegdraai gen ; laat hy my ten antwoord ftaan; kom, jongen, volg my; kom, zeg ik, jongen, volg my. Myn. heer de jongen , ik zal u met flagen uit uw postuur dryven, ik verzeker u, op myn woord van c. delman, dat ik het doen zal.

Leonato.

Maar, Broeder....

ff s An.

Sluiten