Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 455

Leokito. Niet ? Kom , Broeder, laaten wy dan gaan, ik zal wel gehoord worden.

Antonio. Gy zult gehoord worden, of eenigen van oni zullen daarvoor bloeden. (Leonato en Antonio ver. Irekken.')

DERDE TOONEEL.

Dok Pedro, Claudio, Benedicto.

DonPe»ro- .. Zie, 2ie, daar komt juift de man aan, dtenwy wilden gaan zoeken.

Claudio. Wel nu, Signor, wat nieuws?

Benedicto. Goeden dag, myn Prins.

Don Pedro, Welkom , Signor Benedicto, gy zoud byna gekomen zyn om iets, dat byna een gevecht was, by te woonen.

Claudio. Het fcheelde niet veel, of onze neuzen zouden afgebeten zyn geworden door twee oude mannen zonder tanden.

Don PjiDio. Leonato en zyn Broeder; wat dunkt u? Zo wy gevochten hadden, zouden wy miffchien te jong voor hen geweeft zyn.

Benedicto. n In eene valfche zaak kan geen waare moed plaats hebben. Ik ben gekomen om u beiden op tezoeken.

Claudio.

Wv hebben op en neder gelopen om u te zoo* Ff 4 *en;

Sluiten