Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'45<S VEEL LEVEN ovix NIETS.

ken; want wy zyn zeer zwaarmoedig, en zouden dat gaarne willen verdreven hebben; wilt gy ons daarin met uw vernuft behulpzaam zyn.

Benedicto. Het zit in de fcheede van myn' degen; zal ik bet uithaajen?

Don Pedro. Draagt gy dan uw vernuft op de zyde? Claudio.

Dat heeft nog nooit iemand gedaan, fchoon vee. Jen bezyden hun vernuft geweeft zyn. Ik zeg u dan, haal uit, gelyk wy tegen de Mufikanten gewoon zyn te zeggen: haal uit om ons te vermaa»

ken.

Don Pedeo. Zo waar als ik een eerlyk man ben; hy ziet bleek; zyt gy ziek of toornig?

Claudio. Kom, kom, vriend, houd moed; offchoon de droef, heid eene kat heeft doen fterven, hebt gy immers cog moed genoeg om de droefheid te doen fter. ven,

Benedtcto. Mynheer, ik zal uw vernuft in het vechtperk af-

wachten, zo gy het tegen my durft trekken

JMaar, ik bid u, kies een ander onderwerp. Claudio.

Nu geef hem eene andere lans; deeze laatfte is door midden gebroken.

Don Pedro. Zo waar als de dag fchynt, hy verandert meer en meer; ik geloof inderdaad, dat hy kwaad Is. Claudio.

Mshy dat is, dan weet hy hoe hy zyn' gordel moet omkeeren. 1 Benedicto. Mag ik ii een woord in vryheid zeggen ?

Claw-

Sluiten