Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 459

Claudio. . , , ,

En wel in zeer goeden ernft, en ik durf wei wedden uft liefde voor Beatrice.

Don Pedro. En hy heeft u uitgedaagd»

Claudio. Met de oprechtfte meening.

Don Pedro. Wat is een man toch een kluchtig ding, wan. neer hv in zyn wambuis en onderkleederen uitstaat, en (den mantel van) zyn verftand af laat! * Claudio.

Dan is hy een reus in vergelykingvan een'aap, en evenwel is een aap een geleerd Doftonnvereelvking van zulk een' man. 6 DonPedro. ?

Nu, zacht wat ; fchep moed, mynbart, en wees droevig. Laat eens zien, heeft hy niet gezegd, dat myn Broeder gevlucht was?

VIERDE TOONEEL.

De Voorigen, Dogberrt, Verces, Conrado, en Borachio, heiden geboeid,

Dogbe rrt. Kom voort knaap; als de Gerechtigheid u niet temmen kan zal zy nooit weder het recht in haare fchaal weegen ; neen , als gy eenmaal een vervloekte hypocriet geweeft zyt dan moet men u in het oog houden. _f .

Don Pedro, (tegen Claudio.) Wat is dat? twee mannin van myns Broeders gevolg geboeid? En Borachio is 'er een van? Claudio. Vraag eeus wat hunne misdaad is, Prins.

dok

Sluiten