Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*<$3 VEEL LEVEN oicer NIETS.

Don Pedro.

Heeren Rechters, wat hebben deeze lieden mis. dreven ? * Dogberry.

Wat drommel, Mynheer, zy hebbenvalfchrap» port gepleegd; daarenboven hebben zy onwaarheid gefproken; ten tweede, zyn zy kwaadfpreekers, ten zesde en ten laatfte, hebben zy eene Juffer belogen ; ten derde, hebben zy onwaarheden geverifieerd; en ten befluite, zyn zy leugenachtige fchelmen.

Don Pedbo. Vooreerft , vraag ik u, wat zy gedaan hebben, ten tweede, wat hunne misdaad is: ten zesde en ten laatfte, waarom zy gevat zyn, en ten befluite, wat gy tot hunnen laft hebt ?

Cl a udio. Wel gefproken , en volgens zyne eigene ver. deeling ; op myne eer, dat is eerft zyne meening klaar voorftellen!

Don Pedro, (tegen de Gevangenen.) Wien hebt gy beleedigd, vrienden, dat men u dus geboeid heeft ter verantwoording? Deeze geleerde Rechter is te diepzinnig om begrepen te worden* Wat is uwe misdaad ?

Borachio* Genadige Vorft, laat niet toe, dat ik tot verder verhoor, gevoerd worde; hoor gy my, en laat de. ze Graaf my dan dooden; ik heb uwe eigen oogen misleid, het geen uw beider wysheid niet heeft kunnen ontdekken, dat hebben, deeze onnozele gekken uitgebragt, die my deezen nacht beluifterd hebbeh, toen ik aan deezen man bekende, hoe Don Joan uw Broeder . my had opgeftookt om Juffer Hero te belafteren, hoe hy u beiden in den tuin gevoerd heeft, daar gy my Margareta in het gewaad van Hero hebt zien liefkoozen; hoe gy haar afgewezen hebt, toen gy haar zoud trouwen,

*y

Sluiten