Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4<5«3 VEEL LEVEN over NIETS.

Benedicto. Als gy dat gebruiken wilt moet gy 'er de punt met een' greep infteeken, en die punt is een gevaarlyk wapen voor meisjes.

Maroareta. Nu, ik zal Beatrice by u zenden, die, raar ik denk, niet traag ter been zal zyn. (Matgaretavertrekt.)

Benedicto. En die dus wel fchielyk komen zal. ■ Hy zingt)

De God der liefde, Die my doorgriefde, Die weet omhoog, Die weet omhoog, Hoe flscht ik 't maak....

Dat is te zesgen, in het zingen; maar in de liefde, dan is Leander, die zwemmersbaas, noch Troïlus , de eerfte koppelaarzoeker , en een geheel boek vol van deeze oude toilet-bezoekers , welker naamen zich zo gemaklyk laaten fchikken in den elfen voetmaat van een rymloos gedicht, by my niet te gelyken; en waarom? zy zyn nimmer zo geheelensl in de liefde het' onderft boven gekeerd geweeft als ik; maar ik kan dat zo niet uitdrukken in rym; ik heb het al eens bezocht; ik kan peen rym vinden voor Juffer, dan fuffer, een iimpele rym ; voor toorn, boom, een harde rym; voor fpot, zot, een malle rym; en allen zyn het kwaadbeduidende voortekens; neen ik ben niet geboren onder eene ;iymende planeet, want ik kan in geene zondagswooiden vryën.

ZE-

Sluiten