Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 L r S F É L.' '46j

ZEVENDE TOONEEL

Benedicto, Beateice.

Benedicto. Beminnelyke Beatrice, wilt gy wel komen als ik u ontbied ?

Beateice. Ja , Signor, en heengaan als gy het my beveelt.

Benedicto. Welnu , blyf dan zolang tot dat ik zeg: Gaa hesn.

Beatrice'

Gaa heen is reeds gezegd; en derhalven wenfch ik u vaarwel; doch éér ik gaa, laat my gaan met de tyding, waarom ik gekomen ben, dat is, wat 'er tuffchen u en Claudio is voorgevallen. Benedigto.

Niets dan kwaade woorden, en daarop wil ih u kuffen.

Beatrice. Kwaade woorden zyn niefs anders dan kwaade? lucht, en kwaade lucht is kwaade adem, enkwaa. de adem is ongezond; derhalven zal ik liever ongekufl vertrekken.

Benedicto. Gy hebt het woord uit zyne rechte betekenis gefchikt, zo veel vermoogen heeft uw vernuft j doch om het u rechtuit te zeggen, Claudio heeft myne uitdaaging aangenomen; en ik zal binnen kort nader van hem hooren, of hem voor een' blood« aart verklaaren; maar nu bid iku, dat gymyeena zegt, om welke van myne Hechte hoedanigheden gy eerft op my zyt verliefd geworden?

Bea trice. Om alle te zaamen, want zy maaken eenzovol* tnaakt gemeenebest van ondeugden uit, datzygee» Gg 2 ne

Sluiten