Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 471

toortfen uit, de wolven houden op ter prooi te Lan en het aangenaam daglicht befprenke't, rondom de raden van Phoebus, het nog flaap. rig Ooflen met fchemerlichte vlekjes, wy beaan-i ken u , verlaat ons thans, en vaart wel.

Claudio. Goeden morgen, vrienden, laat nu elk zyn'weg*

gaan' Don Pedro, (tegen Claudio.)

Kom laaten wy vanhier gaan, om andere k.eederen aan te trek kim, en dan zullen wy naar het huis van Leonato gaan

Claudio.

En ev Hymen, begunftig my nu met méér geluk , dan dat, om hetweik wy deezejammerklagten geuit hebben! (Zy vertrekken.)

NEGENDE TOONEEL.

Het Tooneel is in bet buis van Leonato,

Leonato, Antonio, Benedicto,'. de Monnik, Hero, Maroareta, Ursula.

DeMonnik. Heb ik u niet gezegd, dat zy onfchuldig was ?

Leonato. Zo zyn ook de Prins en Claudio, die haar befchuldiad hebben, uit hoofde van de mifleiding, die gy hebt hooren verbaalen. Maar Margareta « hierin min of meer fchuldig; doch, buiten baar weeten, zo als blykt uit het waarachtig verflag van het onderzoek.

Antonio. Nu, ik ben verblyd, dat alle dingen 20 wel at-

Gg 4

Sluiten