Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4U VEEL LEVEN over NIETS.

Benedicto. De nier Jupiter, Mynheer, had een aangenaam geloei, en een dergelyne vreemde ftier heeft uws Vaders koe befprongen, en by dezelve een kalf geteeld , van dezelfde bevallige eeftalie , dat u zeer wel gelykt; want gy hebt juift hetzelfde gebuik.

ELFDE TOONEEL,

De Voorigen. Antonio, Hero, Beateice, Margareta, Ur.sul a , gemaskerd.

Claudio, (tegen Benedifto.) Ik blyf u het antwoord hierop fchuldig; want hier komt eene andere rekening (Tegen Antonio.') Welke Juffer is het, die ik kiezen moet? Antonio, (op Hero wyzende ) Deeze is het, en deeze geef ik u.

Claudio. Nu, dan zal zy ook de myne zyn; mynewaardfte, laat my uw aangezicht zien.

Leonato. Neen , dat zult gy niet zien, ten zy gy haar sfvoorens voor deezen Geeftlyken haar de hand geeft en zweert, dat gy haar zult trouwen.

Claudio. (tegen Hero.) Geef my uwe hand; ik zweer voor deezen heiligen Vader, dat ik uwe echtgenoot zal zyn, zo ik u kan behaagen.

. Hero, (baar masker afneemende.) En toen ik nog leefde, was ik uwe beftemde huisvrouw; en toen gy my beminde waart gymyn beftemde echtgenoot,

Claudio. Eene tweede Hero!

Hr.

Sluiten