Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L X S P E L. *7S

Hero.

Niets is zekerder. Eene Hero is onteerd geftoryen, maar ik leef, en zo zeker als ik leef ben ik maagd.

Don Pedro. De voorige Hero 1 Die H^ro , die geftorven was!

Leonato.

Zy is geftorven geweeft , Prins, zolang haam fchande geleefd heeft.

De Monnik.

Ik kan alle deeze verwarring opJoflèn, door, zohaaft de gewyde plegtigheden zullen geëindigd zyn, u een omftandig verhaal te doen van de dood der fchoone Hero ; laat intuifchen voor als nog dit wonder voor eene gewoone zaak gehouden worden , en laaten wy ons terftond naar de kerk begeeven.

Benedicto. Zacht wat, Vader. Wie van [deeze Juffers is Beatrice ?

Beatrice, (zicb ontdekkende ) Ik geef antwoord op dien naam; wat begeert gy van my?

Benedicto Bemint gy my niet ?

Beatrice. Hoedat? — Neen, niet meer dan redelyk is.

> Benedicto. Nu, dan hebben uw Oom, de Prins, en Claudio zich wel bedrogen ; want zy hebben 'er op gezworen.

B e a tr i ce.

Bemint gy my niet?

Benedicto. Op myne eer; neen, niet meer dan redelyk is.

BEATRrCE.

Nu , dan hebben myne Nicht, en Margareta,

Sluiten