Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?6 VEIL LEVEN OVER NIETS.

en Urfula zich wel bedrogen; want zy hebben 'er op gezworen.

Benedicto. Zy hebben gezworen, dat gy krank waart van liefde voor my.

Be ATRl ce.

Zy hebben gezworen, dat gy omtrent dood waart van liefde voor my.

Bene dicto.

Dat kan niet fcheelen ; gy bemint my dan met?

Beateice. Neen zeker niet anders dan uit minzaame weder; vergelding.

Leonato. Ei kom, Nicht, ik ben verzekerd, dat gy dien Edelman bemint.

Claudio. En ik wil wel zweeren dat hy haar bemint; want ziedaar een papier door hem eigenhandig gefchreven behelzende een kreupel fonnet, van zyne eigene vinding, dat hy op Beatrice gemaakt heeft Hero.

En ziedaar een ander door de hand van myne Nicht gefchreven, en uit haar' zak gefloten, dat haare liefde voor Benedicto te kennen geeft. Benedicto.

Mirakel l hier fpreeken onze eigen harte* onze Aanden tegen; kom, ik zal u neemen; maar , zo waar als de dag fchynt, ik neem u uit medely. den.

Beatrice.

Ik wil u niet afwyzen; maar, ik zweer by dee. zen blyden dag; dat ik my opfterk aanraadenovergeef , en grootendeels om uw leven te redden; •sant men heeft my gezegd, dat gy reeds de teemg 8ezet naü"'

Be-

Sluiten