Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

488 VEEL LEVEN om NIETS.

dooden; my overwinnen en dood wegdraagen; laat by my ten antwoord flaan; kom, jongen, volg my ; kom. zeg ik , jongen, volg my. Mynheer de jongen. ik zai u met Jlagen uit uw poftuur dryven, ik verzeker u , tpmyn woord van edelman. dat ik bet doen zal.

Deeze Antonio is een uitmuntend afbeeidfe! van den gewoonen loop der menfchelyke natuur. In den beginne had hy hec karakter aangenomen van een* Wysgeer, ter vertroofting van zyn'Broeder, diein de diepfte droefheid gedompeld was over de fchande zyne Dochter aangedaan; en hem ftrenglyk berifpt omdat hy zyne driften niet beter beheerfchteby zulk eene beproevende gelegenheid. En echter heeft hy zohaaft geen vermoeden opgevat, dat hy door de hooge jaaren zyn'moed verloren heeft , of hy vervalt zelf indehevigfte woede; en alles, dat zyn Broeder tegen hem zegt, is niet in ftaat om hem te doen bedaaren. Dr. Warburton.

■P«g\459. Reg. 9. 10, ii:

Wat is een man toch een kluchtig ding , wanneer by in zyn wambuis en onderkleederen uitgaat, en i^den mantel van) zyn verftand af laat!

Het wierd ten tyde van Übakefpeare voor een ken. merk van ligtzinnigheid gehouden, dat iemand in zyne onderkleederen uitging en zyn' mantel afliet; en dit is het juift waarop de Dichter hier het oog heeft. De meening van dit gezegde is, dat de liefde iemand even belachelyk maakt, als ofby in zyne onderkleederen zonder mantel uitgaat.

Dr. Warburton. B"g. 468. Reg. 17 , ifj, 15. (van onderen.) Dit is een verouderd, een zeer verouderd Jprookje, Beatrice, dat plaats bad in den tyd, toen ernoggoc~ de buuren waren

Dat is; toen de menfchen nog niet afgunftig waxen, en de een den anderen recht liet wedervaaren. Dit is een recht geeftig antwoord.

Db. Warburton. EINDE.

Sluiten