Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I7?5- Den 2 November, is de Kelnerin,Koning;*! !van Hongaryen en Bohemen , van een Aarts-Hertogin in de Kraam bevallen.

175Ó. Den J 7 May , heeft den Koning van Engeland den Oorlog aan Vrankryk gedeclareerd.

Den 17 Juny , heeft den Koning van Vrankryk Iden Oorlog aan Engeland gedeclareerd.

Den 8 Deren her, Is de Keizerin , Koningin va» Hongaryen en Bobt n.en , van een Aarts-Hertogia i'de kraam bevallen. ,

1757. Deri ïó O&ober, overrompeld de Oofter^ rykfe Generaal Haddich Cerlyn , en verlaat het 's .anderendaags , na 210000 fiyksdaalders aan :Brandfch?-tting ontfaugeti. te hebben.

1758. Den 9-May, zynde Kermis in's Hage ,öntIftond 'er Brand op het Buitenhof, waar door 7» !K:amen verbrand zyn.

176©. Den 5 Maart, is zyn Doorl. Hoogheid, de regeertnde Vorft van Naffau - W eilburg , Care! iChrindaan, methaar Doorl. Hoogheid, Mevrouwe :Carolina , Prinfeffe van Oranje en lSaifau in Hus\welyk getreden.

Den 18 December, is de Prinfes van NaffauiWeilburg, in 's Hage, van een Prins bevallen.

1761. Den 12 December , is de Prinfes van Nas4au Weilburg van < en tweede Prins,genaamtWiir Jem Carel Lodewyk , in de kraam bevallen.

Den 14'Auguitus, is tot Amiterdam op de Overt©omfeWeg.,nctKruithuis.Sollenburg gefpr ongein,

\7$2. Den 2 January, heeft Engeland denOorlog (tegen Spanjen gedeclareerd.

Den 16 dito,heeft Spanjen de Tegen-Declaratie aan Engeland gedaanSten 5 May,is de Yr«de tufivfesa de» &«fc?er ra®

mm*

Sluiten