Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ ,7«8. Den l« lanaary.is de Aarts-Biffekop m

BifTchop van Fr.éifingen, tot Aai ts-EilTchop en

;den ouderdom van 65 jaren en 1 dag, te Veriailies

:° Den ^"óftober, is de Prinfes vanNaflau-Weil; feurp in de kraam bevallen.van een Prins.

Dei 8 November ,is de Koningin van Engeland in de kraam bevallen van een Prinfes.

Den zelfde dito , heelt den Turkten Keizer de»

I ©orlog tegen Rusland fe^^#>Wyi deXIFL 1769. Llen 2February, isPaus Clemensdexii*.

i jn den ouderdom van ?ó jaren overleden

Den 19 May, is de Cardmaal ggfW^JgJSg?

■ verkoren , onder de naam van Clemensde XIV.

Den i JunJ, heeft den Turkten Keizer den Oor' Waan de Koniil- van Polen gedeclareerd.

Den 4Tuly°? het Huwelyk voltrokken tuiTchen den Prins" van Pruiffen met de Prinfes Fredenca Louila van Heflen-Darmltad. ■>

17 0. Den i4February, is de Prinfes van TïaflaaWeilburg in de kraam b-vallen van eenPrm es.

Den 16 April, is «Bfr Vorftelyke Doorl V illem Lodewyk Cm Erfprins vanNafku-Weilburg , jn den ouderdom van 8 Jaren overleden

Den 1 5 May, is het Huwelyk voltrokken1 tuffenea den Dauphin van Vrankryk en de A»rM-Hertog*. Antoinetta van ©oftenryk, 4

Sluiten