Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 February, ïs in 'sRage overleden-de Meer de Ia Haye , in den ouderdom ran izoiaren* Den 15 dito , is haar Koninglyke Koogheid, Mevrouwe de Prinfeife van Oranje en Kaflau, in. de ■ kraam b vallen van een tweeden Prins.

Den 24 dito, is de Koningin van Engeland in de ! kraam bevallen van een Prins.

Den 10 May, is Lodewyk de XV., Koning van ' Vrankryk , in den ouderdom van 65 jaren , aan de I Kinderziekte overleden.

Den 22 September , is Clemens de XIV,. PauS 1 vaa Romen , overleden.

Den 23 December, is de Groot-Hertogin van ' Toskanen in de kraam bevallen van een Prins.

1775. Den 15 February, is de Cardinal Giovani i Angelo Brafchi, tot Paus verkoren , en heeft den iaaarn van Pius de VI. aangenomen.

• Den 1 May, is de Prinfes van Nafïïui-Weilburg in de kraam bevallen van een Prins, cn den 5 dito gedoopt, heeft de Namen van Charles Guiliaume 'tredenc bekomen.

Den 2 Auguftus, is tot Amfterdam, in den ow» Iderdom v%ii 104 jaren , overleden Hermanus van IKle f, bygeraamt de Dood.

1776. Den 6 Auguilas , is de Prinfes van NafTattWeilburg in dekraam bevallen van een Prinfes.

Den 14 Septenaber , 's morgens om 4 urnen , is by Pui-meren t de Kruit-Moien of Stoof inde lu« ge prongen. ,. ,

1780. Den 22 AprilJffs <se Prinfes van NaSaaWeilburg m de kraam bevallen van een Pne.iefi. g Den 8 Auguftus .hebben rie gecombineerde Franfe en Spaanfe Vlooen 5 Ooft- cn 52 Weft-Indifcke Sebspen van de E-ugelfe genome»,

Sluiten