Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gefloten tuflchen de Republiek van Vrankryk en

de Proviflonèeie Reprefentanten van Holland.

Den s luny,is te Koppenhagen een zwaareBrand voorgevallen , door wat toeval weet men niet.

Den 19 dito, is-,te Amfterdam het AlliantïeFeeft gevierd , en de Nieuwe Municipaliteit plechtig geïnflalieerd.

Den 11 July , is den Aarts-Hertog Leopold , Pala tyn van Hongaryen , door het werken aan een Kohö-Vuürwerk, nevens een Kamerdienaar en een Laky , ongelukkig om 't leven gekomen.

Den 12 dito , is te Zweden , een Soldaat, zynde een Zweed van geboorte, in den ouderdom van I07 jaren overleden.

Den 22 dito , is de Vrede getekend tuflchen de Koning van Spanjen en de Republiek van Vrankr.

i794.Den 5 Juny,is te Petersburg een verfchrikkelyk Onweer vanDonder enBlixem plaatsgehad, zoo dat de Blixem in een Teer-Pakhuis, aan de Galyen Haven , floeg, het Magazyn, waarin de Takelagievan deScheerenvloot,gelyk ookalle deSchependieinde Haven lagen, welker getal wel op 80 a 100 bedraagt, verbrand zvn , 'er zyn ook veel Matrozen daardoor om 'tleven geraakt, _

Den 4 Auguftus, 1ste Dordrecht de Huisvrouw van A. Smak zeer voorfpoedig in de kraam bevallen yan vyf welgefchapen Zoonen.

EINDE.

Sluiten