Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Catteau r Tegenwoordige ftaet van Zweden , uit bet Fransch vertaeld . . . . ƒ 2 - 4 - :

Coxe (VV.) Reizen door Zwitferland Ie Deel Ie en He Stuk . . - a - 16 - :

Dichtblocmtjes, alleen voor de Meisjes - o - 18 - :

Dichtkundige en Profaifche Mengelfetariften door J. E. de Witte Junior 2 Stukken, compleet . . - a - 5 - :

Ewalds Rozemond, door hem zelfs befchreven, uit het Hoogduitsch vertaeld door G. Paape . . - 1 - 16 - :

Gatterer (J. C.) Algemeene Hedendaegfche Geographie , uit het Hoogduitsch, Ie Deel . . . - a - o - :

Gefprekjes en Vertellingjes voor Kinderen, Ie en He Deeltje - o - 11 - :

Geografiefche Bijdragen, tendienfte

der Schooien enz. . . - o - 6 - :

Goden gefprekken, gehouden boven het Veld van Mars en gevonden in de Nationale Vergadering te

Pa-

Sluiten