Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Parijs, naer het Hoogduitsch van

Wieland . . . • ƒ o - 13 - :

Gustaef Kosmopoliet, of mijne Gefchiedenis , voornamelijk gefchreven voor Echtgezindeii en Jonggetrouwden, II Deelen . . - .4 - 16 . •

Klementina (de Nieuwe) of brieven van Henriette de Berville naer het Fransch van Leonard . . - - o 16 - :

Kluizenaer (de) op Formentera, Toneelfpel, om te voegen by de Gefchriften van Kotfebue . . - o - 18 - : dezelve op best papier . - 1 - 10 - : ~- ■ in kl. 8vo . . . - 0 - 8 -

Kotfebue (A. von) Adeleida van Wulfingen, een gedenkteeken der Woestheid, uit de dertiende Eeuw, uitmakende het Ie Deel Ie Stuk zijner Gefchriften &c. . . • * - 16 - ;

Kotfebue (A. von) Gefchriften, bevattende Toneelfpellen en Verhalen, Ie Deel He Stuk . . - 1 . 16 . : Het Ile Deel is op de pers en zal fpoedig volgen.

Leven (Het) van Keizer Julfeao,

naer

Sluiten