Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor Vlieden, die het zelve befluurt. Ontfangt het, cm recht te doen aan een Medebroeder, die > hoe ouder hij wordt in den Dienst, waar in hem dé Genade van Je sus reeds tot in het vijftiende Jaar gejlerkt heeft, des te fterker heeft voorgenoomen niets te weeten, dan Je sus Christus, en dien gekruist; o,m recht te doen aan eene Gemeente, die van haar en tijd en bezittingen overig heeft ter oprichting van zulk een nut■tig Plan; en vooral om Mij en Haar te verflerken en te helpen door uwe gebeden, uwe vriendfchap, uwen raad en uwe aanmoediging.

Ootmoed is de hoof dies van de leer der Verzoen'tng, de eer des Chriflens en de hoofdtrek van Uw roemrijk characler. Dat laatfle zal ik niet kwetzen, door uwe bijzondere loflijkheden te verhrffen, en deeze hartlijke Toewijing te ontfieren door den fchijn van vleitaal, die mij zoo onhandig fleat, als zij U mishaagen zou. God, de drieêénige, wien wij zomen dienen, en wiens woord de flerkte onzer zielen is, fpaare U allen, ten befle der Kerk en der Hooge Schooien, tot den hoogften trap des leevens, bekroone al uw werk, en bijzonder dat ter verdeediging zijner zaligmaakende Leer, met de kennelijkfle bewijzen zijner zeegening! Beleefi den Tijd, dat Gij ook den tegenwoordigen aanval op het Chriflendom , gelijk alle voorigen, in rook verdweenen ziet; ten minflen tot Gij de Nederlandfche Kerk tegen den fchadelijken invloed der Nieuws - gezindheid volkoomen gedekt ziet, en hebt bij de Nakomelingfchap de Eer, dat Gij de werktuigen waart, door welke God ons deczen zegen gaf

* 4 Dit

Sluiten