Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Dat het Euangelie Gods, en de hoofdleering van het Chriftendom (zoo ftrijdig met het verwaand vernuft, het welk zijne eindigheid vergeet, en het Oneindige volmaakt bevatten en beredeneeren wil, als met het eigenlievend hart, dat te hoogmoedig is, om, als een arm zondaar, uit genade, zalig te worden, en met de bedorven neiging van menfchen, die God verlasten, en de weereld en zonde najaagen) tegenwoordig, zoo heevig als ooit aangerand wordt, en dit, onder den fchijn van het zelve weder te brengen tot deszeifs oirfpronglijke? zuiverheid, is aan elk bekend, die niet ge* heel vreemdeling is in de Kerkgefchiedenis van deeze loopcnde eeuw, en; zal de Leezer, in de bijzonderheden, uit deeze'bladeren nader kunnen leeren.

Dit werk is de geboorte verfchuldigd aan zeekere Genootfchaplijke verbindenis van eenige Leden derRotterdamfcheGemeente, die reeds in het begin van voorleden Jaar een Plan ontworpen, om het Chriftendom " 5 tói

Sluiten