Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vo o rb e r i c e r. xi

een Fonds op tc richten, welks beftuuring en in ftandhouding aan drie Heercn Directeuren is toebetrouwd,ten einde door éénen der Predikanten in deeze Gemeente, daar toe éénpaarig door allen te verkiezen, zes Leerredenen jaarlijks te laaten houden ter opzetlijke verdeediging der waarheid tegen de reeds genoemde Beftrijders.

Dit Plan behoorlijk gemaakt, in ftand gebragt en geconfolideerd zijnde, werdt het zelve, in het begin van de maand Junij des voorigen Jaars, aan Mij, met éénftemmigheid van alle de Deelhebbers, opgedraagen, en, na eenige dagen van beraad, met vertrouwende hoop op Gods onderfteuning, aangenoomen..

Mijn eerfte werk moest nu weezen, de Gemeente, bij wijze van Voorbereidzelen en Prolegomena, over den aart van het Onderwerp, en de gefchiedenis dier dwalingen te onderhouden, welker ftukwijze behandeling mijn Jaarlijksch werk weezen moet: Dit is de hoofdinhoud van het teegenwoordig ftuk. £

Moeilijk was in de daad dit werk. De gefchiedenis van andere Godsdienst-Seéleh is door veelen behandeld, ook die der Deïften is bij Leland, Hoeman en andere Verdeedigers van het Chriftendom te vinden , maar in dit Vak had ik gcene Voorgangers.

Sluiten