Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xii VOORBERICHT.

gers. In de Berichten over de nieuwe Hervormers waren wel gronden gelegd, maar dit raakte alleen eéne der vier zoorten van Be.ftrijders, die mij in het Plan waren opge,geeven-, daar en boven waren dit meest uitvoerige Uittrekzels, waar door dikwils herhaalingen onvermijdelijk waren,, en niets was tot een zamenftel gebragt, dat in ééns kon overzien worden: behalven dat viel 'er te redeneeren over veele bijkoomende dingen, die hier toe betreklijk waren, en nergens, ten minften op. dien voet, behandeld waren, Dit alles, gevoegd bi) de veelheid van ander werk, waar door ik het alleen in Snipper-uuren kon bewerken, en bij tusfchen in koomende beletzelen van ongefteldheid % zoo van Mij als van mijne kinderen , vertraagde den voortgang, en was oirzaak, dat ik niet voor in het begin van November met de Uitvoering, kon beginnen.

. De mccnigte der zaaken deedt het werk onder de hand zoo uitdijen, dat het ondoenlijk was alle^, in den tijd voor ééne Godsdienst-oeffenmg gefchikt, af te doen, ik behandelde het dus met veele verkortingen, in drie reizen , doch zoo kort op elkanderen , dat het voor de Gemeente één Geheel bleef, in welken, form het dus ook wordt uitgegeeven: namelijk

Zon-

Sluiten