Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT, xv

zijn? — gelijk altoos: — mijne Vrienden zullen het prijzen, mijne min gunftige Leexers zullen het bevitten, allen zullen het beoordeelen, en de onkundigftcn het meest: Aan Vrienden van Waarheid en Godvrucht zal het, al zien zij het onvolmaakte > niet ongevallig zijn; Voorftanders daar tegen en begunftigers van Godsdienst-nieuwigheden zullen mij befpotten: De openlijke Recenfien zullen, de ééne misfchien niet, de andere ai, partijdig zijn. Dit alles zal mij niet deeren , ik ben niet onverfchillig voor Ëer of Schande, maar het moet 'er naar weezen, althands verantwoording, om dat zij nooit helpt, wagte men niet, en ik heb aan zoo veele voorbeelden gezien, dat perfoneel fchnjven en wederfchrijven altoos gefchiedt ten kofte van zielsrust en nuttiger beezigheden, en dat 'er aan een Moor geene blanke zijde te fchuuren is. Zedert lang geleerd hebbende mij naar de goedkeuring of afkeuring van mijn Geweten te beftuuren, en aan vrijmoedigheid voor God genoeg te hebben, ftooren mij geene avercchtiche beoordeelingen in mijne vergenoeging, en ik zal nooit beiluiten dien itillen weg, waar op ik mij zoo wel bevinde, te verhaten.

Ik heb maar éénen wensch, dat God zijne Kerk loutere, bewaate, en alle de Verëerers van zijnen Zoon verlterke en vermeer-

Sluiten