Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBEREIDENDE

JL JE JE JR. JU JE Jü> JE N9

behelzende de grondflagen ter uitvoering van het godvruchtig plan eeniger leden van de Hervormde Gemeente te Rotterdam, om, in zes Jaarlijkfche kerkredenen, de leerftellingen van het Proteftansch zamenftelzel te laaten verdccdigen,

HEDENDAAGSCHE BESTRIJDERS.

„ Geliefde Medcchriltenen! die eeven dier„ baar geloof met mij ontfangen hebt! — de „ krachtige werking van God den Heiligen „ Geest wekke , vermcerdcre' en bewaare in „ uwe zielen het eenvouwig geloof in Jesus „ Christus, den eeuwigen zoon des Vaders, „ den fchuldverzoener van arme zondaaren ; „ op dat gij in ■ dankbaare en liefdaadige god„ vrucht moogt wandelen, en, in het uur der „ verleiding, met mij ftrijdt door het geloof „ aan het welbeveftigd Euangelie Gods!" —Amen! •

]0)e meenigte der dingen van allerlei aart, maar e'e'nerlei bedoeling, waar over ik, in dit uur, tot U fpreekenmoet, herinnert mij, wat Phocion, den heA roem-

tegen deszelfs

Sluiten