Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 9 X

PAULÜS aan de EPHESIËRS,

Cap: IV, vers 14:

„ De Heilige Vader heilige ons in zijne „ waarheid! zijn woord is de waarheid." —

„ Waarde en aandachtige Hoorers!

D e baktanden der Leeuwen, en de verfchriklijke woede der bloeddorftige Tijgers, die in één oogenblik hunne prooijen verflinden, zijn veel minder vreeslijk, dan de vergifdge beeten des adders, in het groen verfchoolen , of de ftille fteek der gevaarlijke fcorpioenen, die den lijder met veele fmerten martelen, door heevige ftuipen fchokken en met een langzaam vergif doóden: — Eeven het zelfde onderfcheid is 'er tusfchen de moorddaadige aanflagen der oudere en laatere Vervolgers, en de liftige konftenarijen van bedcktea 5 lijk

*Iyx jjivtKiTi üfzev vernet, 1

%\v2ct)Vl£o(*£VCt KCtl 7TSpi<pt- j

QÓfAWt imvt) rns it- \

ioKTKetA/oCS, 6v T? Kv($ifcc, \ 1UV UnQ-pCéTTCilV , iV TTXVCvp- j

yUvrfis t>}9 (AtS-o&eiatf r«f i

( i

i

| Op dat wij niet meer ^kinderen zouden zijn, \die, ah de vloed, be$ weegd en omgevoerd | worden met alle wind I der leere, door de heli driegerij der menfchen, \door arghjligheid, om Mjliglijk tot dwaaling *te brengen.

Sluiten