Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X a» X

Meen op hem' ziende, deeze waarfchuwing aan de Ephefiers gefchreeven heeft, waar toe hij echter te weinig groot was, hebbende in zijn leeven niet de de helft des roerns gehad, dien hem Philostratus eene eeuw daar na bezorgd heeft.

Ijverige, getrouwe Apoftel! zoo veel leeds hebt gij voorzien; zoo veel ftrijds heeft U bekommerd, die met de zwakheid van ons verleidelijk hart, en met de kleine krachten der Ephefifche bekeerlingen , zoo zeer bekend waart; ijver voor het belang uwes Verlosfers, en voor de zaligheid uwer broeders,deedt U de geloovigcn vooraf verfterken,— verfterken op den beften voet,-door een krachtig en zuiver onderricht der gewigtigfte waarheden, en de vuurigfte aanfpooringen rot waakzaamheid, en toezicht!

Gelukkige Ephefiers! bij het hooren van dien Vaderlijken raad kwetzen U voorziene pijlen niet! —■ Ja, Geliefden! wat ook zommigen overkwam, die fchijn voor weezen koozen, het grooter deel van die Gemeente, door Timotheus en andere Apoftolifche Mannen beftuurd, is wel gefchud, maar niet van den eeuwigen rots-fteen afgeftooten; de waarheid zeegevierde boven de dwaaling, de Genade over de harten, en de heiligheid des leevens over de verleiding; waar toe niet weinig het verblijf heeft toegebragt,dat hier Joannes hieldt in zijne laatfte Jaaren, en de bloeijende fchool, welke Hij hier, tot een

voorlig, dat Paulus juist om hem alleen deezen brief zou gefchreeven hebben , en hoe nadeelig deeze llluminaten waren, het grootfte gevaar was echter van de Godsdienstverba'fteraars, waar van boven gemeld is, niet van de heidenen, maar van de vérkeerdheid-ifpreèkers uit hun zelven. —Althans zijne valfche wonderwerken, waar mede hij P/ulus te Ephefen zou beftreeden hebben, en zijn tempel in die f<ad, zijn beide verdicht, men zie G. F. Guds de Eccl.Efh. Jiatu peg 64 en Mcsheim Qbf. X, 1. C, 6. J8.

Sluiten