Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3i X

200 wel tot den flaafhandelaar, die haar verkoopt, tot de vuigheid, die met haar beedelt, zoititijds zelfs tot den dief en den moordenaar, gelokt, als tot de knijen van den menfchenvriend, die uit kinderlijke lachjes genoegen raapt; onbeftendig verlaat zij den brom-tol voor de glinftering van klatergoud, of het zuizen van een windmolentje, en al het fpeeltuig zaamen voor wat aangebooden lekkers, , „ Zoo onbeftendig is ook eene onvaste ziel in haare begrippen: Een brommend voordel vol fchijngeleerdheid; kort daar aan het tegendeel met glimpige welfpreekcnheid; op morgen winderige hoogdraavenheid; dan weer gevoelvolle zoetigheid; en beloften van genoegens der weereld, doen haar heden belijden, morgen ontkennen, dan weer twijfielen, nu mifmoedig, dan gerust, met één woord de onbefcendige fpeelbal zijn van eiken Verleider, van elke nieuwe leer. — Billijke herinnering : Broeders! dat wij niet langer kinderen zijn: dat ons verftand overtuigd, onze keuze geveftigd, onze genegenheid bepaald zij, de zinnen geoeuend, en de armen gewapend met het fchild des geloofs, en het zwaard des Geeft.es, welk is

Gods woord!

j8. De Tweede gelijkenis is: dat wij niet, als de vloed, beweegd, en omgevoerd worden door allerlei wind der leere. Misfchien loopt hier meer dan éénc zinfpeeling zaamen; onze Overzetters fchijnen het zoo te begrijpen, dewijl zij nXvSuvi^ó^ivot vertaaien als de vloed beweegd worden ; de geduurige deiningen der golven, door welke de wijze Schepper het bederf van den onmeetelijken plas verhindert, of, zo gij liever wilt, het geftadig ebben en vloeijen derftroomen, is een juifte prent van den menfchelijken geest, die zich zelven geen oogenblik gelijk is, zonder vastheid, zonder kracht, geftadig dubben-

Sluiten