Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 35 X

weinig1 te flaauw overgezet, in deeze woorden verfchoolen is , door argliftigheid, om lifliglijk tot dwaaling te brengen, eigenlijk ftaat'er in het Grieksch, door konjlenaarij, tot de argliftigheid der dwaaling (tv Trwcvfiyi* 7rpo; ryjv fiiS-oê'tiav rij? wAanjr.) Laaten wij zien, wat dit beteekent. Hef eerfte woord Tretvapyia, dat voor list gebruikt Wordt, zegt eigenlijk al-werkzaamheid, al-konfte narij, en teeken: alle de onderfcheidene middelen en weger, waar door een liftig mensen zijne doelwitten bereikt, de verfchillende afpetlen, waar in hij zich vertoont, de midielen, die hij te werk fielt, en de veranderende boeg, waar op hij het wendt, laveerende en bijdraaijeride, naar de wind is, en naar de omftandigheden, perfoonen en tijden zijn, waar mede hij te doen heeft. Het ander woord p&o&tict zegt ook zom« tijds eenvouwig list, overlegd en weggefchoolen bedrog (a).- maar meer bijzonder wordt het gebruikt van de liften, waar van zich de worftelasrs in de fpelen bedienden, om hunne partij den voet te ligtcn (è), en in het gemeen van krijgsiiften en bedekte aanvallen in den ftr jd (c). Het kan ook betee-

kc-

00 Zoo hebben het veele Oudv'aders eenvouwig opgevat, en de Vulgata heeft Circumventio, een liftige befpriv.ging, eigenlijk, een bedrog, dat iemand niet ontgaan kan, waar hij zich keert, van alle kanten bezet, omcingcld en ingcflooten zijnde. Vergel. Mill, Preleg. § 568 & 86(5.

00 Zorwtus, Biblioth. Antiq. Exeg. p. 891, en Al-

BERTI , obf. p 374,

00 Men vergelijke' Axnr .vswith , TaSiea Setcra. L. 2. 'er is eene fch^one letterütke verklaarihg van het woord, in deezen zin , bij Ch*ïtkosth!)MUS ever C. 6: rr. «fis ti*t *pit.

il tft (U&titltc; (ttStotSrai eV' Ti üvtt3-,;rcti , y.ai Six [ivty/Mr.s iietf r.at iari t«» te^isi $j*0icn , y.ai é» Xf-.ynn, X'M f» f/jyais, xeti is irsc^xlc-ttatrnjni tm irap<zy»lm £/*£(. TuECPHIJLACTUS,

*ver die zelfde plaats, heeft dit bijna woordelijk gevolgd.

e s

Sluiten