Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 37 X

<laat ik het kort zeggen: —) de ligtgeloovigheid, die het hart aan Dwaalgecir.cn toebetrouwt, worde hier vergeleeken bij die kinkelachtige onzinnigheid, waar door de menfehen met hunne gezondheid en leeven fpeelen, geloof flaande aan markt-orakels, uitventers van geneesmiddelen, en, om het rechte woord

te beezigen, aan kwakzalvers ; die dat vooral

dan doen, wanneer deeze zich met zeekere verwaandheid van eene febijn-methode ,• fchoon fpreeken en de gewoone grillige konstgreepen van dat beroep bedienen: — en dus vertaal ik den text: door al het konstwerk van de kwakzalverij der dwaaling. —■

Eeven eens gaat het in den godsdienst. Hetmenschdom bezucht zijne rampen, en het Euangelie van Jesüs Christus wijst de gelukkigue geneeswijs aan; doch ons kwelt eene Horde van Roem- en Geluk-zoekers, die onze Artfen zijn willen , en ons hunne Leerftelzels als veel betere geneesmiddelen aanprijzen. Hunne fchriften, recenfien, en journalen, zijn juist gelijk aan de berichten en bekendmaakingen der kwakzalvers, en, gelooft men hun, dan kunnen zij onfeilbaar de kanker der vooroordeelen, hoe verouderd, weg ncemen; aan blinden, door hunne opklaaring, de oogen lichten; en door hunne behendigheid en vernufcsleer de ligtheid van ons hoofd en herfenen; door hunne menschvriendelijkheid de verkouding van onze

borst;

„ Men zag wel eer een berg in hoogen baarensnood, „ Al 't aardrijk wagte vast iets zeldzaam, fchoon en groot, „ Toen baarde zij een muis. U meen ik met die taal, „ Die weinig zaaken zegt met weidfche woordenpraal.

Die hier meer van begeert, doorleeze het goedige werkje van Menke, Kwakzalverij der Geleerden. Dan, niet meer hier van, onze Clarisjimi, zeer geleerde, doorkundige, Ciï 3< «ratv'i mogten in het verfchiet koomen.

C 3

Sluiten