Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 5i X

nu de maat der groote van dit lichaam, deeze aanvulling van, — en uit,— hec hoofd Christus?

'üXtKiA is eigenlijk; de Jlature, de gejlaltelijke-wasdom, en de maat der groote, de bepaalde hoogte des wasdoms tot de juijle lengte, de oude beezigden het van de maat, die de Krijgslieden hebben moeften , om onder de Armeen aangenoomen te worden (a), het zegt dus, tot dat de Kerk genoegzaame fterkte heeft, tot dat Jood en Heiden, van vooroordeelen te rug gekoomen , in e'e'nigheid van gevoelen en in volkoomener kennis van Gods Zoon vereenigd, als zijn geheimzinnig lichaam, eene manlijke groote bereikt zal hebben, tot dien trap van volkoomenheid, en éénheid, en uitgebreidheid, waar toe Christus die beftemd heeft.

Op alle deeze drangredenen tot ééndragt, door geene vooroordeelen, geene twiften , geene benijding van elkanders gaaven, afgebrooken, volgt nu onze text, waar in hun de Apoftel beduidt, hoe zulk eene verkeerde handelwijs ftrijdig was met hun geluk, en met het genadig oogmerk van den verheerlijkten Jesus zelve: allerlei verleiders, die list noch konftenarijen fpaarden, om hen van het Euangelie aftetrekken, zouden van hunne onéénsheid gebruik maaken, hen op allerlei wijzen flingeren, en, door fchijn voor weezen, wind voor zakelijkheid, verlies voor winst, en gif voor theriaak te venten, hunne zielsrust en hunne zaligheid ontrooven: dit ftreedt lijnrecht met het oogmerk der geest-gaaven, want de verheerlijkte Koning hadt de bediening van het Euangelie ingefteld, en alle gewoone en ongewoone gaven gefchon-

ken,

(j) C. G. Schwartz , Dif. de atate & Statura militari veterum, Mtorf. 1731, waar van men eene opgaave vindt inde Hamburgifche Berichte vort gelehrten fochen, Ao, 1732. t • 73-

D a

Sluiten