Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X ss )•(

dom in het algemeen zijn reeds lang bondig weder* legd, en Collins, Tindal, Toland, Morgan,

HUblind door vooroordeelen, meende ter goeder trouw de waarheid te zoeken, de ander wist wel, dat hij zich verharde ; de Een redeneert en meent grond te hebben, de ander fpot, lacht, verdraait en fatijrifeertover dingen, die hem doen beeven: de Een is een burgerlijk eerlijk man en alleen te hoogmoedig om met het gemeen te denken, de ander is een lichtmis, een welluftige, die zijn geweten verkracht, en den Godsdienst, zijnes ondanks, beftrijdt, om als een beest te lèeven: de Een verftaat "wat hij zegt en is een denkende kop, de ander is een napraater, die geen harsfens heeft, en alleen met den Godsdienst fpot, om in de gezelfchappen un air brillont te hebben en du Ton te zijn. Ik heb mij dus dikwils bevreemd, als de menfehen, en zomtijds zulken, van wien'men zou zeggen, dat zij nog al lazen, de naamen der De'iften', zoo als zij hun in den zin fchooten. door malkanderen opnoemden, en tegen allen op denzelfden voet wilden te wrerk gaan: men ontdekt hier door zijne waare onkunde-, en maakt zich bij Kenners recht belachlijk; de denkendó Montesqüieu, de wijsgeerige Hume en een zotte la Mettrie ; de geleerde Lord Siiafteseurij , en de naar ziel en lijf fmeerige Kaarsfenmaaker Chubb ; de ernftigc ongelukkige Rousseau, en de valfche fpottende Voltaire hebben in hun charatter en prircipe niets gemeens met elkander , en ender onze hedendaagiche Neologen is het eeven eens gefteld, of wie zou Stmnbart met Spalding , of Purgold met Bahrdt, en, onder dellluminaten, Swedenbor» met Cagliostro willen vergelijken?--- Met dat alles zeg ik dit niet, om dat ik den éénen voor min gevaarlijk houde dan den anderen, integendeel vind ik altoos de minst fcb'uldigen de allergevaarlijkfte, en* alian , zvo wel dé Deïjlen als de Opklaarers (immers de meeften onder delaatfien) koomen hier in over één, dat zij zich een Ideaal van Natuurlijke Gods-kennis maaken, om allen geopen'oaarden, en bijzonder den Euangelie-Godsdienst te beftrijden, et) ons deszelfs invloed en troost (dien zij échter onfchadelijk noemen) te ontneemen, zonder ons iets beeters in de plaats te geeven, daar in volgende de oude beftrijders uit de hei'enen. Celsus en Porphijrius Bataneates, over. welken bijnaam d3 geleerden getwist hebben: Siruond leest, voor (3«t«£«tk;, pz\aiii>]::<;, curiofas balneator, iemand, die bij de Bai. n nieuws opzaunielde en'vertelde. 'Wesseling jProbabilium, C. D 4

Sluiten