Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 5* X

Hüme, Diderot , Voltaire, of wie gij wilt , hebben nimmer iets tegen den Godsdienst gefchreeven, hetgeen door honderd kleine geeften nagepraat wordt, of eene bijbelfche, grondige, uitleg- en oordeelkundige Theologie, naar een verftandig, zuiver, beredeneerd en befchaafd Sijfthema, proefde en ontdekte fchielijk de bronnen, de gronddwaalingen, de fophifterij en de onregelmaatigheid.

Dan, het behoort niet tot mijn teegenwoordig plan, u op te houden met den arbeid in de Bibliotheek van Baumgarten, den Alciphron van Berklei, de werken van Pascal, Addison, Bentlei, Lidleton, Hofman, en de volleediger ftukken van Lesz, Leland en Lelienthal, of derzelver verkorter en aanvuller Hamelsveld : — Hier zelfs onder U worden jaarlijks deeze Vijanden met roem beftreden, in openlijke Leerredenen, en dit werk, voorheen de lust van uwen zaligen Patijn, geleerden maar ongelukkigen Habbema, en arbeidzaamen Vievant , rust nu op de fchouders van uwen geliefden van Eijk , wiens kundigheid uwen geest verlicht, wiens tong uwe ooren boeit , en wiens ijver voor Gods Kerk Hem, met recht en eer, tot de medebeftuuring van het beroemd Genootfchap, dat de leer en

eer

4- p- 35» 'eest /3<«£«»*™«» JZelfmoordtr: Tanaquillus Faber L. i Ep. 64, (3«Tcj»E«Tsjs, moeskruiden-etter, om dat hij z'ich van alle vlcesch onthieldt, welke verklaring omhelsd wordt door Clericus, B'Mioth. Vet. & Nova, T. r. p. 166, die 'er in beeter Grieksch ttcrcaaSvf voor leest. Alle deeze geleerdheid is overtollig, het zegt eenvouwig Porphijrius de Sijrier, Batanea in Sijrien was eene volkplanting derTijriers, waarom hij zich dikwils een Tijrier noemde, de Thaltnudiften noemden de fiieren van Bajan, ffieren van Batanea en hier op zinfpeelden de Oudvaders, als zij hem den naam gaven van p*7ttnaTix.os, een fiootende Jlier, men vergelijke Steph. le Moijnb , Var. Sas. X. 2. p, <5o7.

Sluiten